Osebna izkaznica

Osebna izkaznica je na voljo v praktičnem enotnem evropskem formatu, velikosti plastične plačilne kartice. Znotraj Evropske unije velja veljavna osebna izkaznica tudi kot potovalni dokument.

Pristojnosti

Avstrijski državljan s stalnim prebivališčem v državi članici Evropske unije lahko vloži prošnjo za izdajo, razširitev področja veljavnosti ali spremembo osebne izkaznice pri avstrijskem predstavništvu na ozemlju neke druge države članice Evropske unije, v kolikor se nahaja na njenem območju pristojnosti.

Avstrijski državljan s stalim prebivališčem v ostali tujini lahko vloži prošnjo za izdajo, razširitev področja veljavnosti ali spremembo osebne izkaznice tako pri, glede na svoje prebivališče pristojnemu avstrijskem predstavništvu, kakor tudi pri stvarno pristojnemu predstavništvu, ki je geografsko bližje njegovemu stalnemu prebivališču.

Nasvet: Avstrijske državljanke in državljani, ki živijo v tujini, lahko za potni list ali osebno izkaznico zaprosijo pri vsakem organu v Avstriji, pristojnem za izdajo dokumentov. Vendar pa naj vas pri tem opomnimo, da lahko pride zaradi preverjanja državljanstva pri avstrijskih državljankah in državljanih, ki že več kot pet let živijo v tujini, do daljše čakalne dobe.

 • osebna izkaznica: izpolnjen obrazec / obrazec za mladoletne osebe (na voljo na predstavništvu)
 • Fotografija (pokončni format 35 x 45 mm) ki ne sme biti starejša od šestih mesecev in mora ustrezati evropskim merilom za fotografije za potne listine (Passbildkriterien)
 • potrdilo o stalnem prebivališču po lokalnih okoliščinah, npr. dovoljenje za bivanje, potrdilo o prijavi itd.
 • stari potni list / osebna izkaznica, v kolikor obstaja
 • izjava o osebnem stanju
 •  potrdilo o akademskem nazivu, v kolikor je potreben

Pri oddaji vloge je potrebno predložiti spodaj navedena dokazila, v kolikor tega ne boste storili, lahko to vodi do daljše čakalne dobe:

 • izpisek iz rojstne matične knjige
 • poročni list ali potrdilo o spremembi imena, v kolikor je potreben
 • potrdilo o avstrijskem državljanstvu
 • osebni dokument ali priča za identifikacijo

Vlogo za osebno izkaznico je potrebno vložiti osebno na veleposlaništvu. Tudi mladoletne osebe in otroki morajo biti pri oddaji vloge osebno prisotni.

Od dvanajstega leta naprej se zbirajo tudi prstni odtisi.

 • ponedeljek do četrtek 08:30- 12:00 ure
 • petek 08:30 – 11:00 ure
 • Osebna izkaznica: EUR 62,00
 • Otroci (2-12 let): EUR 27,00

* Izdaja osebnih izkaznic za otroke do dopolnitve drugega leta starosti je oproščena plačila takse.

Za izdelavo osebnih izkaznic in potnih listov je pristojna Državna tiskarna na Dunaju. Obdelava in izdaja dokumenta traja običajno med dvema in tremi tedni od oddaje popolne vloge na avstrijskem predstavništvu.

 • 2 leti za otroke od 0-2 leta starosti
 • 5 let za otroke od 2-12 leta starosti
 • 10 let od dopolnitve 12. leta starosti

Čeprav so bile s širitvijo Schengenskega območja  mejne kontrole odpravljene, je za potovanje znotraj Schengenskega prostora potrebna veljavna potovalna listina. Veljavni potovalni listini za potovanja po Evropski uniji sta potni list ali osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ni veljavna potovalna listina. Prestop meje brez veljavne potovalne listine ja tako v Avstriji kakor tudi v Sloveniji prekršek in s tem kazniv. V Sloveniji je za prestop meje brez potovalnega dokumenta predvidena kazen v višini najmanj 500,00 EUR.

Najdbo potovalne listine (potnega lista), ki je bila prijavljena kot ukadena ali izgubljena, je potrebno nemudoma sporočiti oz. prijaviti najbližnji policijski postaji, da se nacionalno in mednarodno iskanje prekliče. Kljub temu ni mogoče izključiti, da ne bo prihajalo pri uporabi listine, ki je bila javljena kot ukradena ali izgubljena, v vstopu v tuje države do težav, pri čemer leži pristojnost za to v rokah organov države, v katero vstopamo.  

V kolikor najdbe potovalne listine (potnega lista) ne javite, ostaja iskanje nadalje razpisano in vodi na mejnih kontrolah pri vstopu v drugo državo do zavrnitve vstopa ter s tem povezanimi težavami in neprijetnostmi.