Delo v Sloveniji

Delo na prostem

Državljani Evropske unije za delo v Sloveniji ne potrebujejo dovoljenja za delo, je pa potrebna prijava avstrijskega delojemalca pri pristojnem Zavodu za zaposlovanje RS. Prav tako je potrebno vložiti prošnjo za dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. Družinski člani, ki niso državljani Evropske unije, izkazujejo svojo pravico do začasnega prebivanja na osnovi združitve družine.