Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji

Pripadniki avtohtone nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji živijo predvsem na Štajerskem, v mestih kot sta Maribor in Celje, na Ptuju ter v Apačah in na jugovzhodu Slovenije, na Kočevskem (v t.i. Gotschee) kamor štejejo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Avstrija podpira skupnost v prizadevanju za ustavnopravno priznanje in ohranitev kulturne dediščine.

Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji je organizirana v krovna združenja in društva:

Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji / Dachverband der Kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien

Predsednik: Christian Lautischer

Pod okriljem te zveze delujejo naslednja kulturna društva oz. gibanja:

 Kulturno društvo Celje ob Savinji / Kulturverein Cilli an der Sann

Društvo Kočevarjev staroselcev Občice / Gottscheer Altsiedler Verein Krapflern

Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi Maribor / Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken Marburg

Kulturno društvo Apaško polje / Kulturverein Abstaller Feld

Društvo Most svobode Maribor / Verein Freiheitsbrücke Marburg

Društvo nemško govoreče mladine v Ljubljani / Kulturverein deutschsprachiger Jugend (KDJ) in Laibach 

Kočevarsko društvo / Gottscheer Verein

 

Zveza kočevarskih organizacij / Dachverband der Gottscheer Organisationen  

Predsednik: Dipl. Ing. Andrej Černe

Pod okriljem te zveze delujejo naslednja kulturna društva oz. gibanja:

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Mošnice / Einrichtung für die Erhaltung des Kulturerbes Moschnitze

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nessetal Koprivnik / Kulturverein Nesseltal – Anstalt für die Erhaltung des Kulturerbes Nesseltal

Poleg omenjenih obstajajo še posamezna kulturna društva, ki se posvečajo ohranjanju kočevarske kulturne dediščine.