Avstrijski kulturni Forum Ljubljana - Živahen čezmejni dialog

Logotip Avstrijski kulturni Forum Ljubljana

Kultura povezuje, spreminja in združuje. To načelo je osnova za naše delo na področju kulture. Avstrija je v svetu znana kot kulturna nacija in zaradi tega si v Kulturnem forumu v Ljubljani prizadevamo, da Avstrijo v Sloveniji prikažemo kot inovativno in ustvarjalno deželo z raznolikim kulturnim bogastvom. Pri tem si prizadevamo, da avstrijske kulture ne predstavljamo zgolj v Ljubljani, ampak tudi v drugih krajih in regijah po Sloveniji.

Začetki avstrijske kulturne dejavnosti Sloveniji segajo v leto 1990, ko je bil pri takratnem Generalnem konzulatu v Ljubljani ustanovljen kulturni oddelek. Ta je bil vmes preoblikovan v Avstrijski kulturni forum, ki je dejaven na vseh področjih kulturnega dialoga: na področju književnosti, glasbe, gledališča, upodabljajočih umetnosti, znanosti, izobraževanja, razstav, predstavitev knjig, simpozijev, delavnic, festivalov in filma. Na vseh teh področjih si prizadevamo vključevati vse prvine kulture – od klasične do sodobne. Prav tako vidimo naše poslanstvo tudi v povezovanju avstrijskih in evropskih umetnikov ter kulturnikov.