Gospodarski odnosi

Investicije, valuta, gospodarstvo

Gospodarski odnosi med Slovenijo in Avstrijo so zelo intenzivni in prav zato za obe državi tudi posebnega pomena.

Slovenija ima pomembno vlogo za avstrijsko izvozno gospodarstvo in je po uvozu avstrijskega blaga na prebivalca s 1.300 evri vodilna med državami sveta. Kljub svojima le dvema milijonoma prebivalcev je Slovenija 12. najpomembnejše zunanjetrgovinsko tržišče Avstrije. Avstrija je med članicami Evropske unije najpomembnejši odjemalec slovenskih proizvodov.

Avstrija je tudi nadvse pomemben investitor, po najnovejših podatkih Banke Slovenije so znašale neposredne naložbe avstrijskih podjetij v letu 2015 3,4 milijarde evrov, kar predstavlja 33,6% delež vseh neposrednih tujih naložb v Sloveniji.

Izvoz avstrijskih proizvodov v Slovenijo je v letu 2015 narastel na 2,7 milijardi evrov (+6,2%), uvoz iz Slovenije pa je znašal 1,7 milijardi evrov oziroma +1,5%. Rast avstrijskega izvoza ocenjujemo glede na trenutne gospodarske razmere in splošno stagniranje slovenskega uvoza kot velik uspeh avstrijskega gospodarstva. Še eden od superlativov je avstrijski tržni delež (uvoz iz Avstrije v razmerju do celotnega uvoza Slovenije), ki znaša dobre 7,7%.