Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva in druge ustanove

V Sloveniji in Avstriji

V SLOVENIJI

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP) / Verein der slowenisch-österreichischen Freundschaft Ljubljana Predsednik: Lovro Sodja, prof.

Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo Maribor (DSAPM) / Verein slowenisch-österreichische Freundschaft Marburg (VSÖFM) Predsednica: dr. Karmen Teržan Kopecky

Klub koroških Slovencev (KKS) v Ljubljani / Klub der Kärntner Slowenen in Laibach Predsednik: Janez Stergar, prof.

Klub Korošcev v Ljubljani / Klub der Kärntner in Laibach Präsident: mag. Janko Arah

Klub koroških Slovencev v Mariboru / Klub der Kärntener Slowenen in Marburg Predsednik: dr. Danijel Grafenauer

KKŠ - Klub koroških študentov / Klub der Kärntner Studenten Ravne na Koroškem

Skupina prijateljstva z Avstrijo v Državnem zboru / Parlamentarische österreichische Freundschaftsgruppe Predsednica: Ljudmila Novak

 

V AVSTRIJI

Avstrijsko-slovenska družba Koroška (Celovec) / Österreichisch-slowenische Gesellschaft Kärnten (Klagenfurt) Predsednik: dr. Raimund Grilc

Avstrijsko-slovenska družba Dunaj / Österreichisch-slowenische Gesellschaft Wien

Avstrijsko slovensko prijateljstvo Gradec / Österreichisch-Slowenische Freundschaft Graz Predsednica: Kasilda Bedenk, prof.

Kulturno društvo člen 7 / Artikel-VII-Kulturverein/- Pavlova hiša / Pavelhaus Predsednica Kulturnega društva člen 7 in vodja Pavlove hiše: mag. Susanne Weitlaner Avstrijska Radgona / Radkersburg