Overovanie

Overovanie

Overovanie súkromných podpisov

  • rakúskych štátnych obcanov
  • obcanov iných štátov, ak je podpisovaný dokument urcený pre rakúske úrady.

Žiadatel musí dokument podpísat v prítomnosti príslušného úradníka v priestoroch velvyslanectva.

Pri podpise sa musí preukázat dokladom totožnosti s fotografiou.

Pred podaním žiadosti je nevyhnutná rezervácia termínu vopred na stránke appointment.bmeia.gv.at.

Overovanie úradnej peciatky Ministerstva zahranicných vecí Slovenskej republiky

Konzulárny poplatok za overenie jedného podpisu predstavuje 40,-- eur. Velvyslanectvo nevykonáva preklady ani neoveruje správnost prekladov. Preklady musia byt vyhotovené súdnym prekladatelom.