Krádež

Krádež v každom prípade ihned nahláste na polícii, kde vám vystavia oznámenie straty.

Krádež cestovného pasu/obcianskeho preukazu: územie Slovenskej republiky môžete opustit na základe oznámenia straty, ktoré vám vystavia na polícii. Pri vstupe do Rakúska vykonajú rakúske úrady na hraniciach zistovanie totožnosti za pomoci iného dokladu s fotografiou, napr. vodicského preukazu, študentského preukazu atd., alebo za pomoci sprevádzajúcej osoby, ktorá môže potvrdit vašu totožnost. Je potrebné rátat s tým, že uvedený úkon môže za istých okolností trvat dlhší cas.

Krádež kreditnej a bankomatovej karty: okamžite telefonicky kontaktuje banku, alebo inštitúciu, ktorá kartu vydala a požiadajte o jej zablokovanie. V Slovenskej republike vám môžu byt peniaze vo velmi krátkom case dorucené prostredníctvom spolocnosti Western Union. Výplatné miesta sú napríklad pobocky Slovenskej Pošty, kde si môžete peniaze vyzdvihnút v dnoch po – pi v case od 9:00 – 18:00.