V naliehavom prípade

Rakúske velvyslanectvo v Slovenskej republike a tím Sekcie Ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky pre právne a konzulárne záležitosti pracujú na rýchlom a efektívnom riešení otázok a problémov rakúskych občanov a občianok.

Dovolujeme si vás upozornit, že konzulárne zastupitelstvá nemajú žiadnu výkonnú moc, a teda nemôžu nahradit políciu, záchrannú službu, lekársku pomoc a súdy. Konzulát sa takisto nemôže miešat do prebiehajúcich pojednávaní. Konzulát vám môže poskytnút logistickú pomoc.

Konzulárne oddelenie Rakúskeho velvyslanectva:

 • Hodžovo nám. 1/A, 5.p.
 • 811 06 Bratislava
 • Tel: +421 2 5930 1500
 • Fax: +421 2 5443 24 86
 • Email: pressburg-ob(at)bmeia.gv.at   

Stránkové dni: po – pi: 09.00 do 12.00 hod.

Rakúski obcania a obcianky sa v nutnom prípade môžu obrátit na našu pohotovostnú službu, ktorá funguje 24 hodín denne, teda aj mimo úradných hodín.

 • Zo Slovenska: 0905 312 220
 • Zo zahranicia: +421 905 312 220

Ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky:

Na telefónnom císle služieb pre obcanov: 0 50 11 50-4411 sa kedykolvek dovoláte na Ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti (ak ste v zahranicí, volajte +43 50 11 50-4411).

V prípade kontaktovania konzulárneho zastupitelstva v naliehavom prípade vás prosíme, aby ste si vopred pripravili nasledovné údaje

 • Priezvisko a meno
 • Kde vás zastihneme (telefónne císlo, mobilné císlo, fax, adresa, napr. adresa hotela...)
 • Kto bol poškodený? (meno, dátum a miesto narodenia)
 • Co sa stalo?
 • Kedy?
 • Kde?
 • Aké inštitúcie sa už týmto prípadom zaoberajú?
 • Ste poistený?
 • Kontaktné osoby v Rakúsku?