Výpis z registra trestov

Testovanie spoľahlivosti, zabezpečenie dokumentov

O výpis z registra trestov môžete požiadat prostredníctvom rakúskeho velvyslanectva.

K žiadosti treba predložit:

  • preukaz totožnosti s fotografiou
  • rodný list
  • potvrdenie o trvalom pobyte
  • pri zmene priezviska príslušný dokument (sobášny list)

Konzulárny poplatok predstavuje 42,-- Eur

Pred podaním žiadosti je nevyhnutná rezervácia termínu vopred na stránke appointment.bmeia.gv.at