Servis pre občanov

Ucelený prehľad o službách poskytovaných rakúskymi správnymi orgánmi ako aj o témach, ktoré zaujímajú občanov vo vzťahu k štátnym úradom nájdete na stránke Help-Amtshelfer, ktorá slúžia ako sprievodca po úradoch a správnych orgánoch. Rozsiahle informácie ponúkajú aj všetky spolkové ministerstvá a orgány samosprávy jednotlivých spolkových krajín. Nasledujúce témy sú zamerané na potreby Rakúšanov žijúcich v zahraničí.

Figuren Braut und Bräutigam auf Kuchen