Kultúra

Husle na polici

V oblasti kultúry spája Rakúsko so Slovenskom úzka a intenzívna spolupráca. Kultúrne vzťahy a partnerstvá sa neustále rozvíjajú a ďaleko prekračujú rámec cezhraničnej spolupráce. Rakúski umelci sú častými hosťami na Slovensku a slovenskí umelci majú možnosť vystupovať na kultúrnych podujatiach v Rakúsku. Postupné zrastanie je prirodzeným dôsledkom zemepisnej ale aj kultúrnej blízkosti oboch štátov. V prvej polovici 20. storočia nebolo zriedkavosťou cestovať do viedenskej opery alebo divadla električkou priamo z Bratislavy. V súčasnosti je Slovenské národné divadlo v Bratislave obľúbeným miestom viedenských milovníkov opery.

Hlavným poslaním Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave je prezentácia širokého spektra kvalitného rakúskeho umenia a kultúry slovenskému publiku. Popri tom jeho činnosť zahŕňa aj poskytovanie aktuálnych informácií o kultúrnom dianí v Rakúsku a možnostiach štúdia na rakúskych školách a univerzitách. Rakúske kultúrne fórum organizuje rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia nielen v Bratislave ale aj v iných častiach Slovenska. Patria k nim výstavy, prednášky, literárne čítania, koncerty, divadelné predstavenia, sympózia atď.