Hospodárstvo

Euro, bankovky, mince, európska mena

Rakúsko je už tradične významným ekonomickým partnerom Slovenskej republiky. Rakúske firmy a spoločnosti boli medzi prvými investormi, ktorí na území Slovenskej republiky začali pôsobiť krátko po jej vzniku a nadväzovať spoluprácu so slovenskými podnikateľmi. V priebehu niekoľkých rokov sa susedné Slovensko stalo pre Rakúsko významnejším obchodným partnerom než Švédsko, Belgicko, Japonsko či Kanada. Za posledné roky zaznamenala najväčší rozvoj obchodná výmena najmä v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu, dodávky elektrických strojov a elektrotechnického tovaru, nerastných palív a minerálnych olejov, ako aj papiera a výrobkov z plastov. Vysoká dynamika je príznačná nielen pre obchodné vzťahy medzi oboma štátmi. Rakúske podniky otvorili na Slovensku približne 2.500 pobočiek, do ktorých investovali približne 6 miliardy eur. Rakúsko sa tým zaradilo k najväčším zahraničným investorom pôsobiacim na Slovensku.

AußenwirtschaftsCenter Bratislava (Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva Bratislava)

AußenwirtschaftsCenter Bratislava Hospodárskej komory Rakúska funguje ako obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva a zastupuje záujmy rakúskych exportérov a investorov pred úradmi hostiteľskej krajiny. Je to kontaktné miesto pre rakúske podniky, ktoré robia obchodnú činnosť na Slovensku a potrebujú informácie alebo podporu pri štarte a obchodnej činnosti. Na hospodárskych misiách, výstavách, prezentáciách firiem atď., ktoré organizuje AußenwirtschaftsCenter majú rakúske podniky príležitosť, oboznámiť sa so slovenským trhom a nájsť na Slovensku obchodných partnerov.