O nás

Vážené dámy a páni!

Veľvyslanec Helfried Carl

Ako rakúsky veľvyslanec by som Vás chcel srdečne privítať na webovej stránke nášho veľvyslanectva. Rakúsko a Slovensko sú susedia, ktorých úzko spájajú priateľské vzťahy a spoločné členstvo v EU. Dynamický rozvoj bilaterálnych hospodárskych vzťahov podporil v posledných rokoch silné hospodárske partnerstvo s našou susediacou krajinou Slovenskom. Aj prihraničné regióny zaznamenávajú čulú výmenu. Pre mnohých ľudí v Rakúsku a Slovensku je návšteva u druhého suseda už dlho úplne prirodzenou záležitosťou. Pred viac ako dvoma desaťročiami, keď ešte existovala železná opona, to však zďaleka nebolo takou samozrejmosťou.

Úlohou veľvyslanectva je predovšetkým zastupovať záujmy Rakúska a jeho občanov na Slovensku, prehĺbenie vzájomných vzťahov a podpora riešenia otvorených otázok.

Spoločne s veľvyslanectvom na tom pracuje aj Obchodná delegácia, ktorá pracuje primárne v hospodárskej oblasti a Rakúsky inštitút, ktorý sa špecializuje na jazykové vzdelávanie. V rámci veľvyslanectva patrí dôležité miesto konzulárnemu oddeleniu a Rakúskemu kultúrnemu fóru, o ktorého podujatiach sa môžete informovať aj na tejto webovej stránke.

S prianím všetkého najlepšieho

Helfried Carl