Impresum – Zverejnenie podľa § 25 rakúskeho zákona o verejných oznamovacích prostriedkoch

Spolkové ministerstvo pre Európu, integráciu a zahraničné veci
Minoritenplatz 8, A-1010 Wien
Tel. 050 11 50-0 (international: +43 50 11 50-0)
E-mail: post(at)bmeia.gv.at
DVR-Nr. 0000060

Infomaster: Oddelenie pre tlač a informácie  
Tel. 050 11 50-3320 (international: +43 50 11 50-3320)
E-Mail: abti3(at)bmeia.gv.at

Právne pokyny

Webové stránky rakúskeho Spolkového ministerstva pre Európu, integráciu a zahraničné veci (BMEIA) a rakúskych zastupiteľských úradov majú zjednodušiť prístup verejnosti k informáciám týkajúcim sa úloh ministerstva.  Neslúžia však ako právne poradenstvo, za týmto účelom sa treba vždy poradiť s odborníkom.

Ministerstvo zahraničných vecí nepreberá zodpovednosť za ponúkaný obsah stránok. Napriek našej snahe nemôžeme prebrať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácii, ako aj za dostupnosť alebo prevádzku webových stránok BMEIA.

Obsah týchto webových stránok nie je právne záväzný v zmysle úradnej komunikácie. BMEIA nemôže ručiť za to, či online dokument  zodpovedá presne úradnej verzii. Záväzné sú iba právne úkony Rakúskej Republiky, ktoré boli v zákonom ustanovenej forme zverejnené v „Spolkovej zbierke zákonov Rakúskej republiky“ (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

BMEIA nepreberá zodpovednosť za obsah iných webových stránok, na ktoré sa odkazuje na našej stránke.

Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google"). Google Analytics používa tzv. „cookies", textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie o Vašom využívaní tejto webovej stránky sa spravidla prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Na základe aktivovanej anonymizácie na tejto webovej stránke bude Vaša IP adresa z Googlu na území členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skrátená. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenesie plná IP adresa a tam sa skráti. V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnocoval Vaše využívanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke a aby podával prevádzkovateľovi webovej stránky informácie o ďalších službách spojených s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača nebude spájaná s inými údajmi z Googlu. Ukladanie cookies môžete zablokovať vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zablokovať zaznamenávanie dát do Googlu, týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky (včítane Vašej IP adresy), ktoré boli vytvorené cez cookie, ako aj spracovávanie týchto dát cez Google tým, že si stiahnete a inštalujete nižšie dostupný Browser Plugin.  Link k Google Optout