Predpisy na vstup do krajiny

Leto, Innsbruck, Tirol, Panorama, Rakúsko

Podmienky cestovania Slovenskí štátni obcania môžu cestovat do Rakúska s platným cestovným pasom alebo obcianskym preukazom. Rakúsko je od 1. Januára 1995 clenom Európskej únie (EÚ) a od 1. Decembra 1997 platia v Rakúsku ustanovenia Schengenskej dohody.

V súčasnosti sú členmi Schengenskej dohody tieto štáty: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko a ako nečlen EÚ Švajciarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Občania členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska nepotrebujú na vstup do Republiky Rakúsko vízum. Platný cestovný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz) je potrebné mať so sebou.

Cestovanie maloletého dieťaťa s cudzou osobou do Rakúska Pre maloletých v sprievode cudzej osoby sa odporúča pri cestovaní do Rakúska a vycestovaní z Rakúska okrem platného cestovného dokumentu mať pri sebe písomné prehlásenie rodičov o súhlase s cestou. Overovanie notárom sa nevyžaduje. Toto potvrdenie by malo obsahovať:

  1. meno a priezvisko dieťata
  2. mená a dátumy narodenia rodičov ( osôb poverených starostlivosťou)
  3. adresa, telefónne číslo a ďalšia dostupnosť rodičov pri rôznych otázkach
  4. adresa pobytu dieťaťa v Rakúsku, meno, telefónne čísla atď.

Pri letoch je potrebné vopred upresniť s letovou spoločnosťou, kto bude dieťa sprevádzať k odletu a kto je splnomocnený vyzdvihnúť si maloleté dieť pri prílete na letisko.

Dalšie informácie, formuláre žiadostí a podmienky pre vstup a pobyt v Rakúsku sú uvedené na webovej stránke Ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti:

  • Podmienky cestovania do Rakúska pre cudzích štátnych príslušníkov

a na webovej stránke platformy migrácie Rakúskej spolkovej vlády

  • Platforma migrácie rakúskej spolkovej vlády

Informácie pre občanov tretích krajín nájdete v rubrike VISA v nemčine a angličtine