Protecţia datelor

Garantarea protejării datelor, a neefectuării transferului de date cu caracter personal si protejării sferei private se aplică în Austria de peste 20 de ani.  

Comisia pentru protecţia datelor (Datenschutzbehörde der Republik Österreich) cu caracter personal dispune de toate informaţiile necesare, de formulare şi adrese precum şi de o oferta extinsa de texte de lege, rapoarte si hiperlink-uri referitoare la protecţia si siguranţa datelor.

Informaţii referitoare la probleme de viză pot fi transmise numai solicitantului de viză sau unei persoane, care prezintă o împuternicire scrisă.