Condiţii de călătorie

Cetăţeni români
Cetăţenii români necesită pentru călătoria lor în spaţiul Schengen un document de călătorie (Carte de Identitate sau Paşaport) valabil la părăsirea spaţiului Schengen. 

Cetăţeni ai Republicii Moldova
Persoanele de cetăţenie moldovenească trebuie să dispună pentru călătoria lor în spaţiul Schengen de un document de călătorie valid (Paşaport biometric), care să fie valabil încă trei luni după termenul planificat de părăsire a spaţiului Schengen; paşaportul trebuie să fie emis în ultimii 10 ani.

Cetăţeni ai ţărilor terţe (non UE resp. Schengen)
Toţi cetăţenii terţi cu permis de şedere emis de autorităţile române (permisul trebuie să aibă o valabilitate ce depăşeşte perioada de 3 luni după întoarcerea din spaţiul Schengen) necesită pentru călătoria lor în Austria o viză Schengen valabilă, indiferent  dacă sunt sau nu căsătoriţi cu cetăţeni români.

Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă Secţiei Consulare a Ambasadei Austriei.

Vize/Generalităţi

Departamentul de vize are program cu publicul luni, miercuri şi joi de la ora 09.00 până la ora 11.00. Cu ocazia zilelor de sărbătoare austriece şi române departamentul este închis.
Telefon: +40-21-2015624

Telefax: +40-21-2100885

 E-Mail: Bukarest-ob(at)bmeia.gv.at

Din 01.12.2015, Ambasada utilizeaza sistemul de informatii privind vizele Schengen - VIS.

Toti solicitantii de vize Schengen, care au implinit varsta de 12 ani, trebuie sa fie amprentati. Amprentele se iau la ghiseu in momentul depunerii solicitarii. Durata prelucrării cererilor depinde de cetatenia  solicitantului. La depunerea cererii, personalul de la ghişeu vă va informa asupra duratei prelucrării. Durata minima de prelucrare a cererilor este de 3 zile lucratoare.

Cei care călătoresc frecvent în spaţiul Schengen nu trebuie să fie supuşi amprentării la fiecare solicitare de viză. Amprentele o dată salvate în sistemul VIS pot fi utilizate în decursul a 5 ani pentru alte solicitări de viză.

Informatii suplimentare despre VIS gasiti pe site-ul Comisiei Europene.

Informaţii despre documentele necesare, precum şi despre fomulare găsiţi la rubrica Downloads. 

Cetățenii statelor non-UE, care nu dețin o viză Schengen valabilă, se pot informa pe site-ul Ministerul Federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe cu privire la Condițiile de intrare în Austria.  

Atenție! Noi reglementâri privind invitația „angajament“

În locul invitaţiilor „angajament“ uzuale, legalizate pâna acum juridic sau notarial, incepând cu data de 01.06.2009, invitaţiile „angajament“ se vor preda la autoritatea poliţienească pentru străini, de care apartine cu domiciliul semnatarul invitatiei. Această invitaţie „angajament“ va fi transmisă ulterior de către autoritatea poliţienească pentru străini ambasadei pe cale electronică. Pentru informaţii vă puteţi adresa autorităţii poliţieneşti pentru străini din Austria.

Aceasta prevedere este valabila si atunci când cererea de viza este depusa la Ambasada Ungariei din Chisinau. In acest caz autoritatile politienesti pentru straini transmit pe cale electronica invitatia angajament la Bucuresti, iar Ambasada Austriei o transmite mai departe la Chisinau.

Invitatiile pe suport de hârtie nu mai sunt valabile.

Vize Schengen pentru Malta

Ambasada Austriei poate emite începând cu 21. decembrie 2007, ca locţiitor, şi vize Schengen pentru Malta, atâta timp cât persoanele care solicită viza îşi au domiciliul în România (nu şi în Republica Moldova). Valabile sunt aceleaşi condiţii ca pentru o viză Schengen pentru Austria.

Înainterea documentelor

Ambasada Austriei vă cere înţelegerea pentru faptul că, toate documentele pentru cereri de vize pot fi înaintate numai personal, de persoanele în cauză. Transmiterea a informaţii asupra cererilor de viză, sau corespondarea asupra acestui subiect cu terţi NU este posibil. Ambasada nu emite confirmări pentru actele primite în demersurile pentru vize. Toate informaţiile şi dispoziţiile se comunică NUMAI persoanelor care cer viza.

Şedere de până la 6 luni

Pentru şederi de până la 6 luni vă rugăm să depuneţi documentele personal la Ambasada Austriei, cerând o viză tip D. Taxele consulare se ridică la suma de € 100,00.

Ataşaţi cererii următoarele documente:

 • Formular de cerere
 • Paşaportul, care trebuie să fie valabil trei luni după data ieşirii din Austria, precum şi o copia a acestuia
 • 1 fotografie tip paşaport
 • Certificatul de naştere în original şi în fotocopie
 • După caz: Certificatul de căsătorie, de adopţie, etc.
 • Un act din care să reiasă scopul călătoriei (adresă din partea firmei/organizaţiei din care să reiasă motivul plecării; consimţământ de studiu, etc.)
 • Un act din care să reiasă cazarea în Austria
 • Dovada mijloacelor financiare de auto-susţinere
 • Dovada unei asigurări medicale şi de accidente
 • Cazierul

Atenţie: o viză de tip D se poate elibera numai o singură dată in perioada de 12 luni şi nu poate fi prelungită. dacă intenţionaţi să rămâneţi pentru o perioadă mai lungă decât 6 luni în Austria nu aplicaţi pentru viză ci pentru permis de şedere.

Downloads

Competențe şi depunere

Permisele de şedere se eliberează de către autorităţile abilitate (prefecturi) din Austria sub forma unui card.

Funcție de motivul şederii se va completa un formular, ce poate fi găsit (doar în limba germană) sub Downloads.

Dacă aplicaţi pentru prima dată, cererea trebuie depusă personal, la Reprezentanța diplomatică a Republicii Austria (Ambasadă, Consulat general) din ţara dvs. de domiciliu. Excepție de la această prevedere fac persoanele care pot călători fără viză în Austria. 

La depunerea cererii în vederea obținerii unui permis de şedere se percepe de către Ambasada o taxă de 80,-€, respectiv de 50,-€ in cazul minorilor, ce se va plăti în lei. Cererea va fi transmisă la autoritatea competenta din Austria, care va lua decizia finala. În cazul unui răspuns pozitiv, Ambasada va contacta persoana solicitantă şi îi va acorda, în urma unei cereri, o viză tip D, cu care titularul va călători în Austria, în vederea preluării permisului de şedere. 

Informații detaliate găsiți cu privire la tema pe:

 • Help-Amtshelfer - Aufenthalt und Visum
 • Migrationsplattform der Bundesregierung
 • Österreichischer Auslandsdienst OeAD
 • Mobilitätsguide für KünstlerInnen

Din 28 aprilie 2014, cetăţenii Republicii Moldova pot călători fără viză în spaţiul Schengen, respectiv pot rămâne acolo până la 90 de zile într-un interval de jumătate de an.

Ȋn situaţia în care un cetăţean al unei ţări terţe (non-EU) sau non-Schengen doreşte să călătorească în Austria, există posibilitatea, pe baza unui acord interstatal între Austria şi Ungaria, ca cererea pentru vize Schengen (categoria A şi C) solicitate de persoane, care locuiesc în Republica Moldova să fie adresată Ambasadei Ungariei la Chişinău.

Ambasada Ungariei la Chişinău nu acceptă cereri pentru vize de categoria D precum şi titluri de şedere; acestea pot fi depuse fie personal la Ambasada Austriei din Bucureşti.

In cazul in care Ambasada Ungariei la Chisinau nu solutioneaza pozitiv cererea pentru viza, aplicantul primeste o instiintare scrisa de la Ambasada Ungariei cu privire la acest lucru si cu motivul aferent refuzului de eliberare a vizei. Impotriva acestei decizii nu pot fi depuse contestatii conform legislatiei austriece. 

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul, că angajaţii Secţiei Consulare a Ambasadei Ungariei la Chişinău pot comunica în principiu numai în limba maghiară, engleză, română şi rusă iar Ambasada are dreptul să solicite traduceri ale documentelor în limba germană. Vă rugăm să vă informaţi prin Ambasada Ungariei la Chişinău referitor la măsura în care acest lucru este necesar, precum şi referitor la detalii cu privire la documentele necesare şi la procedură. 

Ambasada Austriei la Bucureşti atrage atenţia asupra faptului, că prelucrarea şi luarea deciziilor se face exclusiv conform prevederilor procedurale maghiare şi că Ambasada Austriei la Bucureşti nu poate da nici un fel de recomandări, sfaturi sau indicaţii în probleme legate de vize (chiar dacă este vorba de vize, care au ca scop al călătoriei Austria) şi prin urmare orice solicitare transmisă Ambasadei Austriei la Bucureşti cu privire la ajutorul în obţinerea unei vize sau grăbirea procedurii de obţinere a vizei, va fi respinsă. 

Persoanele care solicită o viză au dreptul de a se adresa direct și personal la Ambasada Austriei la București.

Dacă doriți să aplicați la București și aveți nevoie de o viză românească, Ambasada Austriei nu vă poate acorda asistență pentru obținerea unei vize românești și nu poate emite adeverințe pentru autoritățile românești. Ambasada vă sfătuiește ca în astfel de cazuri să dovediți scopul călătoriei dumneavoastră la București, vizavi de autoritățile române, prin toate documentele de care dispuneți.

Excepție prezintă acele cazuri în care s-a aplicat pentru un drept de ședere, iar acesta a fost deja aprobat de către Autoritatea pentru Străini din Austria și dumneavoastră mai aveți nevoie de o viză de intrare. Dacă într-un asemenea caz dumneavoastră aveți nevoie de o adeverință pentru a o prezenta autorităților române, vă rugăm contactați în scris Secția Consulară.