Arme

Pentru introducerea unei arme și a muniției aferente în Austria dintr-unul din statele UE,  sau invers, trebuie prezentate un permis european port-armă, în care sunt menționate  datele armei, precum şi o aprobare pentru introducerea acesteia.

Vânătorii și sportivii tir nu necesită o aprobare, ci doar permisul european port-armă, dacă pot dovedi, că scopul călătoriei este practicarea vânătorii sau a sportului tir. Acest lucru nu este valabil pentru vânătorii ce dețin arme scurte.

Călătorii din statele non-UE cu domiciliul în Austria pot introduce arme de foc (arme scurte, arme cu repetiție și semiautomate) și muniția aferentă, cu condiția să prezinte la punctele vamale un permis port-armă sau un certificat de proprietate asupra armei.

Călătorii cu domiciliul în afara Austriei necesită o autorizație pentru posesia armelor supuse regimului de aprobare, conform § 39 din Legea austriacă privind regimul armele şi munițiilor.

Pentru armele cu țeavă ghintuită (printre care se numără cele mai multe arme de vânătoare) care provin din statele non-UE, nu există restricții privind introducere sau tranzitare acestora. Nu uitați, că introduce rea anumitor arme ( ex. pumpguns, boxuri metalice) este în general interzisă (vezi §17 din Legea privind armele şi munițiile)

Dacă urmează să călătoriți în România se recomandă să consultați Legea română privind regimul armelor şi munițiilor.

Introducerea armelor şi munițiilor este posibilă doar respectând dispozițiile legii menționate. In cazul intrării sau ieşirii cu arme şi muniții în vederea participării la sesiuni de vânătoare se vor urmări cu prioritate următoarele dispoziții:

-Obligativitatea unei invitații din partea unei Asociații autorizate de vânători

-Aprobare din partea Poliției de frontieră din România.

Pentru mai multe informații se recomandă Art. 54, alin.2 a Legii 295/2004, regimul armelor şi munițiilor.