Partnereink

kézfogás

Az OKF Budapest elsősorban a következő intézményekkel működik együtt: 

Andrássy Egyetem

A budapesti Andrássy Egyetem nemzetközi magyar egyetem és az első és egyetlen német nyelvű egyetem a német nyelvterületen kívül. Itt található a Sebestyén György Ausztria-könyvtár is.

Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem német nyelvű képzéseket is kínál a hallgatóknak.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézete szintén rendszeres partnere az OKF Budapestnek.

Az Osztrák Csereszolgálat (OeAD) lektorai

Az Osztrák Csereszolgálat lektori programja lehetővé teszi a szellem- és kultúratudományok végzett hallgatóinak, hogy külföldi egyetemeken német nyelvet, irodalmat és ausztriai honismeretet tanítsanak. Az OKF Budapest támogatást nyújt a magyarországi lektorok számára kulturális projektjeik kivitelezésében.

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány

Az Osztrák Tudományos és Kutatásügyi Minisztérium, valamint a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között megkötött 1976. május 19-től 1990. február 25-ig érvényes kulturális egyezmény 26. paragrafusa alapján folytatott vegyesbizottsági ülés folyamán 1990 februárjában megalakította az “Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogramot”, amely az Ausztria és Magyarország közötti tudományos élet és a felsőoktatás kapcsolatainak elmélyítését szolgálja.

Az AKCIÓ kizárólag bilaterális, magyar-osztrák vonatkozású együttműködést támogat.

European Union National Institutes for Culture (EUNIC)

Az EUNIC a külföldön működő nemzeti kulturális intézetek európai ernyőszervezete, és a részt vevő intézmények közötti tartós együttműködés létrehozását, a kulturális sokszínűség és az európai társadalmak közötti kölcsönös megértés elősegítését, valamint a nemzetközi párbeszéd támogatását és az Európán kívüli országokkal való együttműködést tűzte ki célul.
Az OKF Budapest tagja a magyarországi EUNIC-hálózatnak.