Οδηγίες Μετάβασης και Ώρες Λειτουργίας

Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα
Βασιλίσσης Σοφίας 4
106 74 Αθήνα
Tel: +30 - 210 - 7257 270
Fax: +30 - 210 - 7257 292
E-mail: athen-ob(at)bmeia.gv.at 

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στα στοιχεία επικοινωνίας και σε ταξιδιωτικές οδηγίες και οι οποίες προέρχονται από ανεπίσημες ιστοσελίδες, είναι ως επί το πλείστον εσφαλμένες, μη επίκαιρες και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας. Για ορθή πληροφόρηση και οδηγίες, μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς από τις επίσημες ιστοσελίδες του αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Ευρώπη, την Ένταξη και τις Εξωτερικές Υποθέσεις, καθώς και από την προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

 Ώρες υποδοχής κοινού στο Προξενικό Τμήμα:
Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 έως 12.00