Είσοδος στην Αυστρία και Θεώρηση (Βίζα)

Επειδή η Αυστρία και η Ελλάδα αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν, προκύπτουν οι ακόλουθοι όροι εισόδου στη χώρα:

Έλληνες υπήκοοι

Οι Έλληνες υπήκοοι μπορούν να εισέλθουν στην Αυστρία χωρίς θεώρηση (βίζα), εφόσον είναι κάτοχοι έγκυρου δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υπήκοοι τρίτων χωρών διαμένοντες στην Ελλάδα

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι άτομα που δεν προέρχονται από χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας παραμονής στην Ελλάδα (βλ. παρακάτω), δεν χρειάζονται θεώρηση (βίζα) για την είσοδό τους στην Αυστρία και και ως εκ τούτου μπορούν να παραμείνουν στην Αυστρία έως 3 μήνες ανά εξάμηνο:

• Άδεια Παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών (ενιαίου τύπου)
• Άδεια Παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών (χρώμα μπεζ-κίτρινο)
• Άδεια Παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών (βιβλιάριο χρώματος λευκού)
• Δελτίο Ταυτότητας για υπηκόους τρίτων χωρών (χρώμα πράσινο)
• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα μπεζ)
• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα ροζ)
• Ειδικές Ταυτότητες εκδοθείσες από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών (κατηγορίες: D – A – S – CC – CE – CH - IO (Διεθνής Οργανισμός) σκούρο μωβ και ΙΟ (Διεθνής Οργανισμός) ανοιχτό μωβ)
• Κατάλογος ταξιδιωτών για σχολικά ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η βεβαίωση αναφορικά με την αίτηση έκδοσης ελληνικής άδειας παραμονής ΔΕΝ παρέχει το δικαίωμα εισόδου στην Αυστρία χωρίς θεώρηση (βίζα).

Σημείωση για την αίτηση θεώρησης (βίζας): Οι αιτήσεις θεώρησης (βίζας) μπορούν να υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες αυστριακές Διπλωματικές Αρχές. Ωστόσο, οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έκδοση θεωρήσεων σε άτομα που διαμένουν σε ένα κράτος μέλος στη ζώνη Σένγκεν εναπόκεινται αποκλειστικά και μόνο στις αυστριακές Διπλωματικές Αρχές στη Λιουμπλιάνα, την Μπρατισλάβα και το Μόναχο. Αιτήσεις θεώρησης (βίζας) που υποβάλλονται σε άλλες Αυστριακές Αρχές εντός της ζώνης Σένγκεν, θα διαβιβάζονται σε μία από αυτές τις τρεις Διπλωματικές Αρχές. Η υποχρεωτική παροχή δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις προαναφερόμενες τρεις Διπλωματικές Αρχές.

Από τις 19 Ιουλίου 2013 οι υπήκοοι τρίτων χωρών χρειάζονται για την είσοδό τους στον χώρο Σέγκεν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα εξακολουθεί να ισχύει για ακόμη τρεις μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία εξόδου από τον χώρο Σέγκεν και το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δέκα ετών.