Άδεια Διαμονής

Στην Αυστρία υφίσταται η υποχρέωση δήλωσης του τόπου διαμονής (Meldepflicht). Όλα τα άτομα που προτίθενται να διαμείνουν στην Αυστρία (αυστριακοί υπήκοοι, πολίτες του ΕΟΧ, υπήκοοι τρίτων χωρών) έχουν την υποχρέωση να προβούν σε δήλωση του τόπου διαμονής τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο νόμο (Meldegesetz). Όποιος προτίθεται να διαμείνει στην Αυστρία ή παύσει να διαμένει στην Αυστρία, υποχρεούται να δηλώσει την εγκατάστασή του στην Αυστρία ή αντιστοίχως να δηλώσει την αναχώρησή του από την Αυστρία στην αρμόδια αρχή (Meldebehörde).

Έλληνες Υπήκοοι

Για τουριστικές επισκέψεις στην χώρα διάρκειας έως 3 μηνών δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις, διότι συνήθως τα τουριστικά καταλύματα (π.χ. ξενοδοχείο) αναλαμβάνουν σε αυτή την περίπτωση την υποχρέωση δήλωσης του τόπου διαμονής, η οποία ισχύει στην Αυστρία. Αν υπάρχει η πρόθεση παραμονής στην Αυστρία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 3 μήνες), το λεγόμενο πιστοποιητικό εγγραφής (Anmeldebescheinigung) είναι απαραίτητο και για τους Έλληνες υπηκόους. Η αρμόδια Αρχή χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού στην Αυστρία καθορίζεται από τον τόπο κατοικίας (δημοτική ή περιφερειακή αρχή).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους (links):

Υπήκοοι ΕΕ* και Ελβετίας - Αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής (Anmeldebescheinigung) και Πιστοποιητικού Μόνιμης Διαμονής (Bescheinigung des Daueraufenthalts)

Κινητικότητα εντός της ΕΕ

Υπήκοοι Τρίτων Χωρών διαμένοντες στην Ελλάδα

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα και σκοπεύουν να διαμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αυστρία (δηλ. περισσότερο από 6 μήνες ανά έτος), πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής. Υπάρχουν άδειες διαμονής που υπόκεινται σε ποσόστωση και άλλες που δεν υπόκεινται σε ποσόστωση. Για άδειες διαμονής που υπόκεινται σε ποσόστωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο τηλ. (+30) 2107257283/284 ή μέσω e-mail athen-ob(at)bmeia.gv.at

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο (link):

Άδεια Διαμονής / «Κόκκινη-Λευκή-Κόκκινη Κάρτα»