Σχετικά με τις "Συμβάσεις" παρακαλείσθε να μεταβείτε στη γερμανική εκδοχή του ιστοτόπου της Πρεσβείας μας (βλ. επιλογή γλώσσας πάνω δεξιά).