Πολιτισμός

Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτιστική δημιουργία και την επιστημονική ζωή της Αυστρίας. Το Ενημερωτικό Δελτίο της Πρεσβείας μας παρέχει μια επισκόπηση των αυστριακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και πληροφορίες για επικείμενες εκδηλώσεις. Πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας.