دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD

دیپلم زبان آلمانی اتریش امتحانی رسمی برای آلمانی به عنوان زبان دوم و خارجی به شمار می آید. 

تحصیل و بورسیه تحصیلی در اتریش

تحصیل در اتریش

در انجمن فرهنگی اتریش مشاوره تحصیلی ارائه نمی شود.

گروه کر اتریش ایران

میکروفن – گروه کر ایران و اتریش

گروه کر ایران-اتریش (AIC) در سال 2006 در انجمن فرهنگی اتریش در تهران در کنار ارکستر سمفونی ایران-اتریش(AISO) آغاز به کار نمود.

تئاتر انجمن فرهنگی

تاتر – ماسک تاتر

در سال 2010 انجمن فرهنگی اتریش در تهران اقدام به راه اندازی پروژه ای جدید تحت عنوان "تئاتر انجمن فرهنگی اتریش در تهران" نمود. کلیه اعضای تشکیل دهنده تئاتر، زبان آموز هستند. 

یادگیری زبان آلمانی در انجمن فرهنگی اتریش

کلیه اطلاعات در مورد نام نویسی، هزینه ها و ترم ها را می توانید اینجا بیابید.

نویسندگان شهر گراتس در 2017 تا 2018

به دعوت شهر گراتس نویسندگان اتریشی و سایر نویسندگان می توانند به مدت یک سال در این شهر اقامت داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید.

ارکستر سمفونیک اتریش ایران

ویالون

ارکستر سمفونی ایران- اتریش(AISO) در سال 2006 در انجمن فرهنگی اتریش در تهران آغاز به کار نمود. گروه "رود" متشکل از 100 نفر موسیقیدان جوان از تهران جزئی از ارکستر سمفونی ایران-اتریش به شمار می آید.