Relvad

 Eestis elavad isikud tohivad tulirelvija laskemoona Austriasse reisides isiklikult transportida, kui need relvad on kantud nõuetekohaselt väljastatud Euroopa tulirelvapassi ja kui vastav Austria ametkond on selleks väljastanud loa.

Taotlus tulirelvade ja laskemoona kaasatoomiseks vajaliku loa saamiseks esitada

 • kas otse vastavale Austria ametkonnale (Bezirkshauptmannschaft või Bundespolizeidirektion), kelle          õiguspädevusse see kuulub kas plaanitud peatuskohas – või läbisõidu korral - piiriületuskohas
• või lähimale konsulaaresindusele

Luba ei ole vaja 

 • jahimeestel kuni kolme tulirelva puhul, välja arvatud püstolid ja nende jaoks ette nähtud laskemoon ja
 • askesportlastel kuni kolme tulirelva ja neile ette nähtud laskemoona puhul, kui need tulirelvad on kantud vastava Eesti ametkonna poolt väljastatud Euroopa relvapassi ja asjasse puutuvad isikud suudavad tõendada konkreetse reisi põhjuse (nt kindel jahi- või spordiüritus).

Symbolbild - Schwert, Mittelalter, Waffe