Impressum – avaldamine vastavalt Meediaseaduse paragrahvile 25

Euroopa, Integratsiooni ja Välisministeerium
Minoritenplatz 8, 1010 Viin
Tel. 050 11 50-0 (välismaalt helistades: +43 50 11 50-0) 
E-mail: post(at)bmeia.gv.at 
DVR-Nr. 0000060 

Info haldaja: Pressi- ja informatsiooniosakond
Tel. 050 11 50-3320 (välismaalt helistades: +43 50 11 50-3320)
E-Mail: abti3(at)bmeia.gv.at 

Õiguslikud märkused

Austria Euroopa, Integratsiooni ja Välisministeeriumi kodulehe ja Austria välisesinduste kodulehtede eesmärk on lihtsustada avalikkuse juurdepääsu informatsioonile, mis puudutab ministeeriumi vastutusala. Kodulehtede eesmärk pole siiski õigusliku nõu jagamine, selleks tuleks alati pöörduda vastava erialaasjatundja poole.

Välisministeerium ei võta vastutust avaldatud sisu eest. Hoolimata meie pingutustest ei ole võimalik garanteerida kodulehel avaldatud informatsiooni õigsust, täielikkust ja aktuaalsust ning ka kodulehe kättesaadavust ja toimivust.

Kodulehel avaldatud informatsioon ei ole õiguslikult siduv nagu otsekontakt ametiasutusega. Austria välisministeerium ei saa garanteerida, et kodulehel avaldatud dokumendid vastavad alati viimasele ametlikule kehtivale versioonile. Siduvad on vaid Austria Vabariigi õigusaktid mis on avaldatud riiklikus väljaandes "Bundesgesetzblatt der Republik Österreich".

Samuti ei vastuta Austria välisministeerium kolmandate osapoolte veebilehtede sisu eest, millele viidatakse linkidega.

See koduleht kasutab Google Analytics veebianalüüsiteenust. Google Analytics kasutab niinimetatud „küpsiseid“, tekstiandmeid, mis salvestuvad Teie arvutisse ja võimaldavad teiepoolset kodulehe kasutust analüüsida. Küpsiste poolt salvestatud info selle kodulehe teiepoolse kasutuse kohta läheb Google serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Tänu aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks tegemisele sellel kodulehel kustutatakse Teie IP-aadress eelnevalt Google poolt, kui Te asute Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna riigis. Vaid erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google serverile USA-s ja kustutatakse seal. Selle veebilehe haldaja poolt selleks volitatud, kasutab Google infot, et analüüsida teiepoolset veebilehe kasutust, et koostada aruandeid veebilehe kasutusaktiivsuse kohta ja et osutada veebilehe haldajale teisi veebilehe kasutuse ja interneti kasutusega seotud teenuseid. Google Analytics poolt Teie brauserist edastatav IP-aadress ei puutu kokku teiste Google andmetega. Te saate küpsiste salvestamist vastavate seadete abil oma brauseris takistada; juhime Teie tähelepanu aga sellele, et Te sellisel juhul võib-olla selle kodulehe kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada ei saa. Lisaks saate ka takistada küpsiste poolt salvestatavate andmete, mis puudutavad Teie veebilehe kasutust (mh IP-aadress), edastamist Google-le ja töötlemist Google poolt, kui laadite alla ja installite alljärgnevalt lingilt leitava plugina oma brauseri jaoks. Google Optout link