Vozači teretnih vozila

Neophodni dokumenti

 1. potpuno (uključujuci i tačne podatke o putovanju) i istinito popunjen obrazac, sa svojeručnim potpisom podnositelja zahtjeva za vizu
 2. 2 aktualne fotografije u boji, formata kao za pasoš, prema važećim ICAO-propisima
 3. Mjesno i vremenski važeća putna isprava (putna isprava ne smije važiti duže od deset godina i mora biti važeća najmanje tri mjeseca nakon isteka traženog perioda trajanja vize). Po naljepnici - vizi A/C koja treba biti unesena u putnu ispravu ista mora sadržati dvije prazne strana . Kada je u pitanju naljepnica – viza za vizu D potrebno je da je u putnoj ispravi sadržana je jedna prazna strana.
 4. 1 kopija pasoša podnositelja zahtjeva (stranica sa podatcima, kao i ranije šengenske vize)
 5. radna knjižica u originalu, i jedna dobro čitljiva kopija;
 6. M2 obrazac - original, i jedna dobro čitljiva kopija;
 7. vozačka licenca (Ministarstva saobraćaja);
 8. pismeni zahtjev Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa podatkom svrhe, trajanja i učestalosti vožnji;
 9. dokaz o poslovnjoj suradnji sa austrijskom firmom, CEMT-potvrda ili kooperacijski ugovor kao i dovoljno financijskih sredstava uključeno ovlaštenu osobu za konto firme, registracija BiH firme za jednokratna putovanja ili elektronsko garantno pismo (pogledati tačku opće informacije) jedne austrijske firme za dugoročnu vizu
 10. za vozače autobusa; kopija austrijske koncesije za linijski saobraćaj
 11. Za prvo planirano putovanje se mora predočiti putničko-zdravstveno osiguranje sa minimalnim iznosom pokrića od € 30.000,-- i mjesnom validnošću za „države Šengena“. Za svako daljnje putovanje neophodno je priložiti izjavu o dobrovoljnom samo osiguranju.
 12. viza je oslobođena plaćanja