Turističko putovanje

Potrebna dokumentacija

 • potpuno (ukljucujuci i tacne podatke o putovanju) i istinito popunjen obrazac, sa svojerucnim potpisom podnositelja zahtjeva za vizu
 • 2 aktualne fotografije u boji, formata kao za pasoš, prema važećim ICAO-propisima
 • Mjesno i vremenski važeća putna isprava (putna isprava ne smije važiti duže od deset godina i mora biti važeća najmanje tri mjeseca nakon isteka traženog perioda trajanja vize). Po naljepnici - vizi A/C koja treba biti unesena  u putnu ispravu ista mora sadržati dvije prazne strana . Kada je u pitanju naljepnica – viza za vizu D potrebno je da je u putnoj ispravi sadržana je jedna prazna strana.
 • 1 kopija pasoša podnositelja zahtjeva (stranica sa podatcima, kao i ranije šengenske vize)
 • dokaz o važećem radnom odnosu u originalu, sa prijevodom na njemački: datirana i potpisana potvrda bosanskohercegovačkog poslodavca o radu i plaći, obavezno na memorandumu firme (u originalu; obavezno navođenje adrese telefonskog broja Firme); potreban je i podatak o funkciji i trajanju uposleničkog odnosa, kao i podatak o pravu na godišnji odmor;
 • radna knjižica u originalu, i dodatno jedna dobro čitljiva kopija;
 • M2 obrazac - original, i dodatno jedna dobro čitljiva kopija;
 • penzioneri: original potvrde o isplati, i dodatno jedna dobro čitljiva kopija;
 • učenici / studenti: potvrda škole u originalu, i dodatno jedna kopija;
 • Za prvo planirano putovanje se mora predočiti putničko-zdravstveno osiguranje sa minimalnim iznosom pokrića od € 30.000,-- i mjesnom validnošću za „države Šengena“. Za svako daljnje putovanje neophodno je priložiti izjavu o dobrovoljnom samo osiguranju.
 • potvrda ili vaučer putničke agencije ili operatera putovanja, kao potvrda rezervacije jednog organiziranog putovanja;
 • dokaz o dostatnim financijskim sredstvima (kreditne karte, izvodi iz banke, štedne knjižice itd);
 • eventualni drugi dokumenti, u svrhu dokumentovanja porodičnih i/ili privrednih veza sa domovinom (npr.: porodica: vjenčani list, rodni listovi; vlasništvo stana ili kuće; posjedovanje zemlje)
 • u slučaju maloljetnika (ispod 18 godina): kopija rodnog lista, ovjerena izjava saglasnosti ovlaštenog odgajatelja u originalu, kao i kopija pasoša ovlaštenog odgajatelja u originalu, u slućaju jednog ovlaštenog odgajatelja potrebno je predoćiti odgovarajuće dokaze kao npr. smrtni list, sudsko rješenje itd., kao i kopija pasoša ovlaštenog odgajatelja; takođe je moguće za vrijeme podnošenja viza zahtjeva da ovlašteni odgajatelj da svoj potpis na šalteru ispred službenika ambasade
 • administrativna taksa za obradu zahtjeva u visini od EUR 35,- u domaćoj valuti (KM 70,-); ukazuje se na to da se naplaćena taksa, u slučaju odbijanja vize, ne vraća. 

Važne informacije

Ukoliko Ambasada unatoč predočavanju gore spomenutih dokumenata bude imala sumnji vezano za stvarni razlog putovanja, ona zadržava pravo da podnositelja zahtjeva za vizu pozove na opširan intervju, prilikom kojeg se podnositelju zahtjeva daje mogućnost da predoči dodatne dokumente.

Za podnošenje zahtjeva za vizu, nije potrebno zakazati termin. Zahtjevi se mogu predati lično od ponedjeljka do četvrtka od 08:00 do 12:00  sati , izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika.

Treba napomenuti da se informacije o postoječim zahtjevima za vizu,  radi zaštite ličnih podataka mogu dati samo u slučaju ličnog dolaska u Ambasadu odnosno pismenog obraćanja aplikanta za vizu ili osobe koju je isti pismeno opunomoćio.

Molimo da ne šaljete original dokumente, faksove ili druge dokaze na ambasadu, ukoliko se to izričito ne zahtjeva. Gore navedeni dokumenti treba da se predoče prilikom ličnog dolaska podnositelja zahtjeva.

Molimo, obratite pažnju na to, da je administrativna taksa za obradu zahtjeva, jedino potrebno plaćanje Ambasadi za različite službene radnje u vezi sa izdavanjem viza i da je izdavanje formulara zahtjeva za vizu besplatno. Molimo da zahtjev ispunite potpuno, pošto eventualni nalog za dopunu produžava postupak.

Prvo podnošenje zahtjeva za austrijsku šengensku vizu: maksimalan period važenja vize = konkretno trajanje putovanja!

period obrade zahtjeva trenutno iznosi minimalno dva radna dana

U slučaju da dobijete nalog za dopunu dokumenata, traženu dokumentaciju možete dostaviti ambasadi od ponedjeljka do  četvrtka od 08:00 do 12:00 sati, (izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika).  

Austrijski zakon strancima zahtijeva između ostalog „otvorenost i iskrenost u postupku“. Ambasada, prema tome, ne može udovoljiti zahtjevima za vizu na temelju poziva kao prijateljske usluge.

Ukoliko se glavni cilj putovanja nalazi u nekoj drugoj državi potpisnici Šengenskog ugovora, a ne u Austriji, zahtjev za vizu se mora vratiti, obzirom da  je organ uprave zemlje koja je glavni cilj putovanja, nadležan za izdavanje  vize (Član 12, odlomak 2 Sporazuma o provođenju Šengenskog ugovora).