Takse za vizu

Takse za vizu i oslobođenje od plaćanja naknade

Za obradu zahtjeva za vizu se načelno naplaćuje administrativna taksa u visini od EUR 35,- (= KM 70,-), koja se ne vraća ni u slučaju odbijanja izdavanja vize. 
Slijedeće kategorije stanovništva oslobođene su plaćanja administrativne takse za obradu zahtjeva, ukoliko su predočeni odgovarajući dokazi (potvrde o srodničkim odnosima itd):

1. bliski srodnici (= bračni partner, djeca i usvojena djeca, roditelji, djedovi i bake i unučad) austrijskih državljana, koji su legalno nastanjeni u Austriji; 
2. članovi službenih delegacija, koji na temelju službenog poziva upućenog Bosni i Hercegovini sudjeluju u sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili programima razmjene, kao i na priredbama međudržavnih organizacija u Austriji; 
3. članovi Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ukoliko isti ovim Sporazumom već nisu oslobođeni obaveze posjedovanja vize; 
4. učenici, studenti, polaznici postdiplomskog studija i nastavno osoblje koje putuje u svrhu studija ili obrazovanja; 
5. djeca ispod 6 godina starosti; 
6. invalidne, hendikepirane osobe i, u datom slučaju, potrebne osobe za pratnju; 
7. osobe, koje su pismeno dokazale, da je njihovo putovanje nužno iz humanitarnih razloga, na primjer osobe koje putuju na pogreb bliskog srodnika ili u posjetu teško bolesnom bliskom srodniku; 
8. sudionici međunarodnih sportskih priredbi i njihovo prateće osoblje; 
9. sudionici naučnih, kulturnih i umjetničkih aktivnosti, također sudionici visokoškolskih i drugih programa razmjene; 
10. sudionici zvaničnih programa razmjene među partnerskim gradovima; 
11. novinari; 
12. predstavnici tradicionalnih religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji posjećuju bosanskohercegovačke zajednice dijaspore u Austriji; 
13. predstavnici organizacija civilnog društva, koji sudjeluju na sastancima, seminarima, programima razmjene ili kursevima; 
14. vozači teretnih vozila i autobusa, koji prevoze teret ili putnike u prekograničnom saobraćaju na suverenu teritoriju država članica, u vozilima koja su prijavljena u Bosni i Hercegovini; 
15. osobe koje su dio pratećeg osoblja vozova, hladnjača i vučnih vozila sa prikolicama na međunarodnim linijama, a koje su zadužene za vožnje u Austriju; 
16. primaoci renti i penzioneri; 
17. pripadnici slobodnih zanimanja, koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili sličnim priredbama na suverenoj teritoriji država članica