Sezonska radna snaga

Prilikom započinjanja privremene samostalne djelatnosti privređivanja, privremene nesamostalne djelatnosti, ili djelatnosti, za čije obavljanje je, prema § 5 Zakona o zapošljavanju stranaca (AuslBG), potrebna radna dozvola, ce od strane nadležnog austrijskog diplomatskog predstavništva biti izdata boravna dozvola (viza C ili viza D) . Za radne dozvole izdate od strane AMS-a s rokom važenja kraćim od 90 dana ce ukoliko su ispunjeni svi preduslovi biti izdata viza C.  Viza D (preko 91 dan) odobrava ujedno i boravak u državama potpisnicama Šengenskog sporazuma u trajanju od maksimalno 90 dana unutar šest mjeseci nakon prvog prelaska granice.

Vrijeme obrade zahtjeva iznosi dva radna dana.

Prilikom podnošenja zahtjeva neophodno je dostaviti sljedeće  dokumente u originalu:

  1. potpuno (ukljucujuci i tacne podatke o datumu putovanja) i istinito popunjen obrazac, sa svojeruč   nim potpisom podnositelja zahtjeva za vizu
  2. prostorno i vremenski važeća putna isprava (putna isprava  mora biti važeća najmanje tri mjeseca nakon isteka traženog perioda trajanja vize) sa dovoljno slobodnih stranica
  3. fotografija u boji sukladna važećim propisima ICAO-a
  4. rodni list +kopija istog
  5. kopija putne isprave podnosioca zahtjeva (stranica s identifikacijskim podacima kao I prijašnje šengen vize)
  6. potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima i smještaju ( ukoliko poslodavac nije obezbijedio smještaj, potrebno je predočiti ugovor o najmu stana )
  7. uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 3 mjeseca) izdato od strane nadležne policijske uprave
  8. radna dozvola izdata od strane službe za zapošljavanje (AMS – Arbeitsmarktservice)
  9. naknada za obradu zahtjeva za vizu C Erwerb (do 90 dana boravka) iznosi  70,00 BAM a za vizu D Erwerb (od 91 dana do 9 mjeseci) 196,00 BAM

Dodatne informacije možete pronaći na slijedećem linku:   Zavod za zaposljavanje (AMS)

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize nije potrebno zakazivati termin. Zahtjevi se u Ambasadi mogu predati lično od ponedjeljka do četvrtka u periodu od 08.00 do 12.00 sati, izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika.

Upozorava se na to da se informacije o zahtjevima za vizu, koji su obradi, radi zaštite ličnih podataka mogu dati samo u slučaju ličnog dolaska u Ambasadu ili pismenog obraćanja aplikanta za vizu ili osobe koju je isti pismeno opunomoćio.

Molimo da ne šaljete original dokumente, faksove ili druge dokaze na ambasadu, ukoliko se to izričito ne zahtjeva. Gore navedeni dokumenti treba da se predoče prilikom ličnog dolaska podnositelja zahtjeva.

Molimo obratite pažnju na to, da je jedino potrebno plaćanje Ambasadi za različite radnje u vezi sa izdavanjem viza administrativna taksa za obradu zahtjeva i da izdavanje formulara zahtjeva za vizu besplatno. Molimo da zahtjev ispunite potpuno, pošto eventualni nalog za dopunu istog produžava postupak obrade. 

U slučaju da dobijete nalog za dopunu dokumenata, traženu dokumentaciju možete dostaviti ambasadi od ponedjeljka do  četvrtka od 08:00 do 12:00 sati, (izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika).