Viza - poslovno putovanje

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. potpuno (ukljucujuci i tacne podatke o putovanju) i istinito popunjen obrazac, sa svojerucnim potpisom podnositelja zahtjeva za vizu
 2. 2 aktualne fotografije u boji, formata kao za pasoš, prema važećim ICAO-propisima;
 3. Mjesno i vremenski važeća putna isprava (putna isprava ne smije važiti duže od deset godina i mora biti važeća najmanje tri mjeseca nakon isteka traženog perioda trajanja vize). Po naljepnici - vizi A/C koja treba biti unesena u putnu ispravu ista mora sadržati dvije prazne strana . Kada je u pitanju naljepnica – viza za vizu D potrebno je da je u putnoj ispravi sadržana je jedna prazna strana.
 4. kopija pasoša podnositelja zahtjeva (stranica sa podatcima, kao i ranije šengenske vize);
 5. dokaz o važećem radnom odnosu u originalu, sa prijevodom na njemački;
 6. radna knjižica u originalu, i dodatno jedna dobro čitljiva kopija;
 7. M2 obrazac - original, i dodatno jedna dobro čitljiva kopija;
 8. Pismeni poziv (može biti kopija) pravnog lica koje poziva, poduzeća koje poziva ili ustanove koja poziva, predstavništva ili ispostave jednog takvog pravnog lica ili jednog takvog poduzeća, nekog saveznog državnog ili mjesnog organa uprave država članica ili organizacionog komiteta trgovinskih i industrijskih izložbi, konferencija i simpozija koji se održavaju u Austriji ovjeren od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.
 • Ovi dopisi poduzeća iz Austrije koja pozivaju moraju sadržavati sljedeće:
 • ime i prezime i datum rođenja pozvane osobe (pozvanih osoba);
 • predviđeno trajanje boravka u Austriji (važno: tačni podatci od - do; u slučaju zahtjeva za duži period važenja vize: neophodno je navesti tačne podatake vezano za prvo planirano putovanje; ukoliko je to već poznato navesti i sve podatke vezano za daljnja predviđena putovanja u Austriju putovanja u Austriju za vrijeme traženog važenja vize)
 • svrha putovanja; o adresa smještaja u Austriji.
 • pismo mora sadržavati službeni potpis firme (pečat Firme i puno ime i prezime ovlaštene osobe, te svojeručni potpis);

 

 1. dokaz o poslovnoj suradnji sa austrijskom firmom, dovoljna finansijska sredstva kao i ovlaštena osoba za konto firme, registracija firme ili elektronsko garantno pismo (pogledati tačku opće informacije) jedne     austrijske firme
 2. Za prvo planirano putovanje se mora predočiti putničko-zdravstveno osiguranje sa minimalnim iznosom pokrića od € 30.000,-- i mjesnom validnošću za „države Šengena“. Za svako daljnje putovanje neophodno je priložiti izjavu o dobrovoljnom samo osiguranju.
 3. administrativna taksa za obradu zahtjeva u visini od EUR 35,- u domaćoj valuti (KM 70,-); upućuje se na to da se naplaćena taksa, u slučaju odbijanja vize, ne vraća.

Ukoliko Ambasada unatoč predočenim gore navedenim dokumentima ima sumnje u pogledu stvarnog razloga putovanja, ona zadržava pravo da se podnositelj zahtjeva za vizu pozove na opširan intervju, pri čemu se podnositelju zahtjeva za vizu i u ovom momentu daje mogućnost, da predoči dodatne dokumente.

Kako bi se podnio zahtjev za boravišnu dozvolu ili vizu nije potrebno zakazati termin.Zahtjevi se u Ambasadi mogu predati lično od ponedjeljka do četvrtka u periodu od 08.00 do 12.00 sati, izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika.

Informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom se mogu preuzeti sa web-stranice Ambasade www.aussenministerium.at/sarajewo iz rubrike „Vaše putovanje u Austriju“ ili sa oglasne ploče koja se nalazi na ulazu u Austrijsku ambasadu u Sarajevu.

U ovom kontekstu, naglašava se, da davanje informacija putem telefona u Ambasadi više nije moguće.

Upozorava se na to da se informacije o zahtjevima za vizu, koji su obradi, radi zaštite ličnih podataka mogu dati samo u slučaju ličnog dolaska u Ambasadu ili pismenog obraćanja aplikanta za vizu ili osobe koju je isti pismeno opunomoćio.

Molimo da ne šaljete original dokumente, faksove ili druge dokaze na ambasadu, ukoliko se to izričito ne zahtjeva. Gore navedeni dokumenti treba da se predoče prilikom ličnog dolaska podnositelja zahtjeva.

Molimo, obratite pažnju na to, da je administrativna taksa za obradu zahtjeva, jedino potrebno plaćanje Ambasadi za različite službene radnje u vezi sa izdavanjem viza i da je izdavanje formulara zahtjeva za vizu besplatno. Molimo da zahtjev ispunite potpuno, pošto eventualni nalog za dopunu produžava postupak.

Prvo podnošenje zahtjeva za austrijsku šengensku vizu: maksimalan period važenja vize = konkretno trajanje putovanja!

Period obrade zahtjeva trenutno iznosi minimalno dva radna dana

U slučaju da dobijete nalog za dopunu dokumenata, traženu dokumentaciju možete dostaviti ambasadi od ponedjeljka do četvrtka od 08:00 do 12:00 sati, (izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika).

Austrijska zakonska odredba za strance zahtijeva između ostalog „otvorenost i iskrenost u postupku“. Ambasada, prema tome, ne može udovoljiti zahtjevima za vizu na temelju poziva kao prijateljske usluge.

Ukoliko se glavni cilj putovanja nalazi u nekoj drugoj državi potpisnici Šengenskog ugovora, a ne u Austriji, zahtjev za vizu se mora vratiti, obzirom da je organ uprave zemlje koja je glavni cilj putovanja, nadležan za izdavanje vize (Član 12, odlomak 2 Sporazuma o provođenju Šengenskog ugovora).