Boravišne dozvole

Opće informacije

Savezni zakon o useljenju i boravku (NAG 2005) između ostalog uređuje i način izdavanja boravišnih dozvola strancima, koji u Austriji žele boraviti duže od šest mjeseci, kao i dokumentaciju postojećeg zakona o boravku i useljenju.

Molimo Vas da obratite pažnju na to da je 01. jula 2011. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o strancima 2011., zbog čega je došlo do izmjena u Zakonu o useljenju i Zakona o boravku. Više informacija u vezi sa spomenutim, te o potrebnim formularima možete naći na dole navedenim linkovima Saveznog ministarstva unutarnjih poslova i Ureda saveznog kancelara.

Savezni zakon o useljenju i boravku (NAG 2005) razlikuje:

  1. Boravišne dozvole
  2. Useljeničke dozvole
  3. Trajni boravak za članove obitelji

U zahtjevu se treba navesti i tačno obilježiti razlog boravka. Prvi zahtjev za izdavanje boravišne dozvole se u osnovi podnosi lično prije putovanja u Austriju u, prema mjestu stanovanja, nadležnom predstavništvu (Ambasadi, Generalnom konzulatu) u inozemstvu, odluka o istom čeka se u inozemstvu.

Za razliku od navedenog slijedeće osobe prvi zahtjev mogu podnijeti u Austriji:

  • Članovi obitelji austrijskih državljana, državljani zemalja evropskog ekonomskog područja i švicarski državljani, nakon zakonitog ulaska u zemlji i za vrijeme njihovog zakonitog boravka u zemlji.
  • Stranci, koji su zakonito nastanjeni u Austriji
  • Stranci, koji su bili austrijski državljani ili državljani evropskog ekonomskog područja
  • Djeca sa zakonskim boravkom do šest mjeseci nakon rođenja
  • Stranci, koji imaju pravo na ulazak u zemlju bez vize, za vrijeme njihovog dozvoljenog boravka bez vize (npr. državljani Bosne i Hercegovine kojI su u posjedu biometriskog pasoša)
  • Stranci, koji podnosi zahtjev za boravišnu dozvolu radi istraživanja kao i članovi njihove obitelji.

Zahtjevi iz kojih je vidljiva različita svrha boravka kao i istovremeno podnošenje više zahtjeva nije prihvatljivo. Potrebno je dokazati postojanje neophodnih odobrenja.

U slučaju započinjanja neke samo privremene samostalne djelatnosti privređivanja, samo privremene nesamostalne djelatnosti, ili djelatnosti, za čije obavljanje je, prema § 5 Zakona o zapošljavanjus tranaca (AuslBG), predpostavka da se ima radna dozvola u mjesno nadležnom austrijskom službenom predstavništvu, dodjeli boravišna dozvola (viza D), sa rokom važenja do 6 mjeseci.

Dodjela termina za kvotno obavezne boravišne dozvole od 14. novembra 2016.

Od 14. novembra 2016. Godine, od 12:00 sati po lokalnom vremenu, će se prijave za prijem zahtjeva za kvotno obavezne boravišne dozvole, primati putem e-maila (E-Mail poslati na adresu sarajewo-ob(at)bmeia.gv.at).

Prijem kvotno obaveznih zahtjeva će se vršiti svakim danom od ponedjeljka do četvrtka, od 09:00 do 12:00 sati.

Od srijede, 03. januara 2017. godine, će se zahtjevi za kvotno obavezne boravišne dozvole primati od 08:00 sati, po lokalnom vremenu.

Od 1. Jula 2009 godine za obradu boravišnih dozvola potrebno je platiti slijedeću taksu:

Zahtjev za boravišnu dozvolu odrasla osoba:

€ 80,-- = BAM 157,--

Zahtjev za boravišnu dozvolu maloljetna djeca (ispod 18 godina):

€ 50,-- = BAM 98,--

Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova postavilo je e-mail na kojem možete postaviti sva moguća pitanja u vezi sa Zakonom o useljenju i boravku.

BMI-III-4-Hotline(at)bmi.gv.at

Važno upozorenje: Dodjela i izdavanje boravišne dozvole podnesene u inozemstvu slijedi direktno putem, prema namjeravanom mjestu stanovanja, nadležnog austrijskog organa za izdavanje dozvole.

Ambasada ne može dati informacije o dužini trajanja procesa obrade zahtjeva u Austriji.